KALENDER 2023

Kalender for 2023, kommende arrangementer


Årets sidste arrangement er generalforsamlingen. Her aftales den kommende sæson's arrangementer og de enkelte datoer fastsættes.


Hvert par har ansvar for et arrangement i årets kalender. Det påhviler det arrangerende par at overholde kalenderen, således at der til ethvert arrangement møder flest mulige medlemmer op. Afbud forekommer derfor næsten aldrig, eller ihvertfald yderst sjældent.


Det arrangerende par har til opgave at sørge for, at alt foregår i en afslappet atmosfære, dog med det klare sigte at det hele afvikles kontrolleret, planmæssigt og vigtigst, at kulturen er i fokus. Det er ligeledes det arrangerende par's opgave, at der er tænkt på mad og drikke i løbet af arrangementet og at der afsluttes med en passende middag i umiddelbar nærhed af den pågældende lokalitet.


Det kan ikke afvises, at indtagelse af alkohol kan forekomme, hvorfor det vil være betryggende, dersom arrangementerne lægges tæt på offentlig transport.


2023

DATO

ANSVARLIG

AKTIVITET

PRAKTISKE INFORMATIONER

JANUAR

28

Jette og Moller

FEBRUAR

MARTS

11

Mogens og Kirsten

APRIL

MAJ

13

Lene og Steen

JUNI

JULIAUGUST

05

Stig og Lone

SEPTEMBER

30

Erik


OKTOBER

NOVEMBER

18

Generalforsamling hos Torben og Sussie

DECEMBER