VEDTÆGTER


Vedtægter


Foreningen blev stiftet den 8. november 1980, under navnet Abernes Kulturklub. Navnet er senere ændret til A.B.E. Kultur.


Formål:

At udvidde medlemmernes kulturelle niveau og viden. Gennem arrangementer og  samvær at skabe rammer for udbredelse af kulturel forståelse for alle medlemmer (eventuelt disses afkom).


Arrangementer:

Der afholdes et arrangement pr. par pr. sæson. Ved generalforsamlingen gennemføres afstemning over de afholdte arrangementer. Der kan ikke stemmes på egne arrangementer. Systemet for pointgivning aftales ved generalforsamlingen. Det par som opnår flest point, har førsteret til at vælge dato, for afholdelsen af deres arrangement den kommende sæson. Det par som bliver nummer to, vælger som de næste dato og så fremdeles. Det par som får færrest stemmer, arrangerer næste sæson's generalforsamling. Er der ændringer til de aftalte datoer, skal der gives besked til de andre medlemmer, senest 14 dage inden afviklingen.


Medlemstal:

Der kan maksimalt være 14 medlemmer i  foreningen. Nye medlemmer kan kun optages på generalforsamlingen, gennem simple flertalsafstemning. Ved  en eventuel udmeldelse af  foreningen, vil der blive tilbagebetalt det faktisk indbetalte beløb, altså det beløb det enkelte medlem måtte have stående ved udmeldelsen. Der kan således ikke udbetales renter.


Kontingent:

Medlemskontingentet er fastsat til kr. 1.000.00 pr. måned pr. par, eller 500,00 kr. for singler. Beløbet indbetales til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank 5357 0357312. Kontoen er oprettet i kasserens navn, med den til  enhver tid siddende formand, som medunderskrivende  fuldmagthaver. Der kan altid indbetales mere end de kr. 1.000,00 pr. måned, men ikke mindre. De indbetalte beløb går udelukkende til opsparing, betaling for deltagelse i sæsonens arrangementer, afregnes direkte af medlemmerne.


Bestyrelse:

Bestyrelsen består af en formand og en kasserer. Begge sidder som fast bestyrelse, indtil en af dem ønsker at gå af, eller at der er andre, som måtte ønske at stille op. Alle ændringer til vedtægterne kan kun ske ved den årlige generalforsamling, eller ved en ekstraordinær. En ekstraordinær indkaldt generalforsamling vil kræve flertallets godkendelse. Alle forslag til vedtægtsændringer skal tilfalde medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen.


Referater fra tidligere generalforsamlinger: